morcinka

GALERIA

galeria

Waszym zdaniem

To miasto potrzebuje konkretnych działań i inwestycji!

W Jastrzębiu jak grzyby po deszczu powstają galerie, hipermarkety, nowe miejsca związane z handlem, konsumpcją szeroko rozumianą. I bardzo dobrze, bo takie miejsca to standard w dzisiejszych czasach. Tzn. standardem  jest to dla mieszkańców większych miast, a nawet naszych sąsiadów z Rybnika, Żor itp. gdyż mają to od np. 10 lat.  Jedziemy do Żor i widzimy bilboard z napisem „10-te Urodziny centrum handlowego X”. Na jesieni tego roku jak mieszkaniec np. Żor jeśli oczywiście zechce przyjechać do Jastrzębia być może natknie się na bilboard „1 urodziny centrum handlowego Y”. Niestety, ale nasze miasto słabo wypada w porównaniu z innymi miastami regionu.

Gdy w Jastrzębiu niedawno miały miejsca uroczyste  otwarcia z tzw. „pompą”  obiektów o jakich mowa, pierwsze skrzypce jak to się zwykło mówić grała reprezentacja władz miasta z prezydentem na czele i pewnie kilku przyklejonych radnych, bo to też jak się zwykło mówić przy kolejnej kampanii wyborczej lepiej będzie wyglądało - brał udział w działaniach na rzecz rozwoju naszego miasta, czynnie wspierał rozwój gospodarczy miasta, sprowadził inwestorów do miasta itp.

Jak czytam wiadomości np. w naszym jasnecie, zawsze z chęcią czytam komentarze. Warto się wsłuchiwać w opinie mieszkańców. Jednak chciałbym zwrócić uwagę co niektórym, że Prezydent miasta wraz np. z Radą Miasta nie otwiera, nie buduje hipermarketów, galerii. Galerie, hipermarkety w mieście buduje inwestor, na terenie przecież nie miejskim, tylko rzecz oczywista na terenie będącym własnością inwestora. Prezydent miasta wraz z radą miasta ma udział w pracach jeśli chodzi np. o zakwalifikowanie miejsca w ramach  planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie  stosownych zezwoleń. Tylko, że władza w mieście powinna zrobić już to bardzo dawno temu, a te opóźnienia świadczą o jej nieudolności. Więc nie gloryfikujmy prezydenta czy radnych, tylko jeszcze ich skarćmy, czemu tak późno!

Chciałbym być świadkiem, gdy władze Jastrzębia Zdroju wykonają „dobrą robotę”  będą z naprawdę wielką dumą uroczyście brać udział w otwarciu dużego nowoczesnego Aqua Parku w Jastrzębiu Zdroju – krytego basenu z licznymi atrakcjami na miarę naszych czasów. Chciałbym być świadkiem, gdy władze miasta ponownie reaktywują po wcześniejszych remontach OWN przy ul. Cieszyńskiej. Chcę również, aby w tym mieście nie wydawano pieniędzy publicznych – milionów złotych na modernizację, wyposażanie nowych obiektów na potrzeby ośrodka pomocy społecznej i traktowanie tego typu wydatków jako inwestycje! Pomoc społeczna w mieście powinna istnieć na pewnym stałym  poziomie, a służby miejskie powinny realizować politykę w tym zakresie na zasadzie „nie dawajmy komuś ryby, tylko dajmy mu wędkę”. Niech prezydent z całą radą miasta uroczyście wita inwestorów, którzy znajdą swoje miejsce w naszej strefie ekonomicznej.  Ronda jako obiekty mające za zadanie czynić skrzyżowania bezpieczne mają być budowane w miejscach gdzie będą spełniać swoje cele – nie mają prowadzić do nikąd! Między innymi w takich okolicznościach chciałbym widzieć władze naszego miasta.

Norbert Małolepszy