morcinka

GALERIA

galeria

ZARZĄD OSIEDLA

O Zarządzie osiedla Morcinka.

Zarząd Osiedla Morcinka to jednostka pomocnicza Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój. W skład zarządu wchodzi 5 osób – mieszkańców osiedla. Zarząd ma przede wszystkim głos wnioskodawczy i opiniodawczy dla działań władz miasta.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Morcinka oraz jego członkowie w kadencji na lata 2011 - 2015 zostali wybrani przez mieszkańców w bezpośrednich wyborach w marcu 2011 roku.

Zarząd Osiedla wspólnie wypracował własną specyfikę działania i realizuje ją na trzech płaszczyznach:

- bezpieczeństwo na osiedlu – stały kontakt z mieszkańcami osiedla oraz odpowiednimi służbami miejskimi w tej kwestii,

- inwestycje i inicjatywy na osiedlu – wnioskowanie do budżetu miasta z planami dotyczącymi inwestycji w zakresie remontu infrastruktury w postaci dróg, schodów, zagospodarowania miejsc na osiedlu o charakterze rekreacyjno-sportowym,

- integracja mieszkańców – np. 2, 3 w roku kalendarzowym wyjazdy mieszkańców na wspólne bardzo ciekawe wycieczki, organizacja turniejów sportowych – promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, organizacja ciekawych imprez, festynów – np. Powitanie i Pożegnanie Lata.

Ponadto utrzymujemy stały kontakt ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które administrują i sprawują nadzór nad zasobami mieszkaniowymi na naszym osiedlu. Staramy się być koordynatorem, inicjatorem, wnioskodawcą, czasem mediatorem w relacjach mieszkańcy – władze spółdzielni.

Władze Zarządu Osiedla Morcinka:

Przewodniczący:

Norbert Małolepszy

Członkowie:

Stanisław Miśkowiec

Jan Marcol

Jerzy Feczko

Adam Baran

Kontakt

Zarząd Osiedla Morcinka

ul. Katowicka 33

44-335 Jastrzębie Zdrój

Z członkami Zarządu Osiedla Morcinka można skontaktować się bezpośrednio w czasie dyżurów, które odbywają się w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00.

Kontakt drogą internetową: morcinka@jasnet.pl (np.), bądź telefonicznie z przewodniczącym zarządu: 516 136 257.

Informujemy, że w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00 pełni dyżur Dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju dla osiedla Morcinka mł. asp. Rafał Ciszoski (obecność zależna od grafiku pracy Dzielnicowego).